.

.

Genom att registrera dig som kund på vår hemsida samtycker du till att vi lagrar, bearbetar och använder uppgifter som inhämtats från registreringsformuläret

Om registrering

Dina uppgifter används för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, ge dig god service samt för marknadsföringsändamål. Vi lämnar ALDRIG ut uppgifterna till tredje part.

 - DITT:OO (https://dittoo.se) är ansvarig för de lagrade personuppgifterna.

 - Du kan själv ändra dina uppgifter genom att logga in på sidan och sedan gå mitt Konto.

 - Du har rätt att begära ut registrerade personuppgifter samt få uppgifterna ändrade eller raderade.

  

Om Personnummer

 Personnummer får enbart behandlas om man gett sitt samtycke:

 - ändamålet med behandlingen,

 - vikten av en säker identifiering (speciellt om man valt att betala mot faktura), eller

 - något annat beaktansvärt skäl.

  

Lagring av dina uppgifter

 Den här webbplatsen lagrar namn, epost adresser och andra personuppgifter. Detta görs:

 - För att hantera beställningar.

 - Om du anmält dig till något e-brev nyhetsbrev .

 - Vid olika tillfällen då du själv lämnar personuppgifter. Bland annat när du: skriver kommentarer.

 

I samband att webbplatsen för logg sparas även ip-adresser. Dessa loggar används vid felsökning och för statistik. Detta i syfte att förbättra webbplatsens funktionalitet.

Kontakta oss om du undrar någonting om hur vi hanterar dina uppgifter.

Vi är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in och har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer. Här nedanför kan du se vilka underleverantörer vi använder och för vilket ändamål vi använder dessa.

 

Underleverantörer

Vi använder följande underleverantörer för att bedriva vår verksamhet.

 

Leverantör | Tjänst | Ändamål

Google AdWords Vi använder Google AdWords för marknadsföringssyfte. De uppgifter som du anger vid en kampanjsäsöng skickas krypterade vidare till Google.

One.com Mail Vi använder One.com för hantering av supportärenden. De personuppgifter som du skickar till oss genom e-post skickas därför genom One.com. Vi lagrar e-post i 3 år.

Payson AB Betaltjänst Vi använder Payson för hantering av faktura- och delbetalningar, återbetalningar och vid betalningsrelaterade supportfrågor. De uppgifter som du anger vid val av detta alternativ: namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress och adress skickas krypterade vidare till Payson.

Mondido Payments AB Betaltjänst Vi använder Mondido för hantering av betalningar, återbetalningar och vid betalningsrelaterade supportfrågor. De uppgifter som du anger vid beställning och betalning: namn, kortuppgifter, personnummer, telefonnummer, e-postadress och adress skickas krypterade vidare till Mondido.